• pl
  • ru
  • en

Systemy ślimakowe do transportu cukru

Systemy ślimakowe do transportu cukru

Systemy ślimakowe do transportu i dozowania cukru

Bezosiowe przenośniki spiralne coraz częściej zastępują klasyczne przenośniki śrubowe, zgrzebłowe lub taśmowe. Do głównych zalet bezosiowych przenośników spiralnych należą:

– niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z przenośnikami klasycznymi, transportem pneumatycznym lub powietrznym

– projektowanie przenośników na zamówienie, tj. dokładnie dla istniejącej lub planowanej technologii

– wieloletnia eksploatacja bez napraw i środków zapobiegawczych

– doskonałe uszczelnienie przenośnika i zapewnienie bezpyłowej eksploatacji

– możliwość precyzyjnego dozowania przewożonego materiału

– zastosowanie do ciągłego ważenia przewożonego materiału

– bardzo małe gabaryty przenośnika i elektrycznych skrzyń biegów

– prosta i szybka naprawa spirali i rurociągów