• pl
  • ru
  • en

Topielnik tłuszczu

Topielnik tłuszczu
Topielnik tłuszczu

Topielnik tłuszczów cukierniczych, masła kakaowego.

Głównym organem roboczym topielnika tłuszczu jest krata cieplna, która jest spawaną konstrukcją z rur o przekroju prostokątnym.

Rury są instalowane na żebrze podczas montażu, co daje zwiększoną powierzchnię grzewczą . Aby spłynąć tłuszcz na kracie, cała krata cieplna jest montowana pod kątem 3 stopni.

Topielnik tłuszczu jest wyposażony w reaktor (mieszadło) do mieszania tłuszczu i szybkiego jego stopienia, który jest wałem z zamocowaną na nim dyszą ślimakową, co pozwala podnieść produkt w procesie mieszadła. Do centrowania mieszadła stosuje się wspornik, w którym zamontowane jest samocentrujące łożysko dwurzędowe, na którym umieszczony jest zacisk tulejowy i zamocowany jest wał.